Służby się zabezpieczają

W ostatnim czasie, jak podaje strona Sejmu RP, Sejm uchwalił dwie ustawy. Obydwie dotyczą zabezpieczenia finansowego dla rożnego rodzaju służb porządku publicznego zaczynając od Policji, CBA czy armii. Pierwsza z nich, o nazwie: Dz.U. 2014 nr 0 poz. 502 odnosi się do wzrostu wynagrodzeń za pracę. Druga z nich, niedługo wejdzie w życie, po opublikowaniu jej na stronie isap.sejm.gov.pl. Dotyczy ona zabezpieczenia świadczeń, wypłacanych na rzecz służb, wymienionych w pierwszej ustawie. Co to oznacza? Rządzący przewidują możliwość niewypłacalności państwa. Służby porządku publicznego zapewne też. To najważniejszy sygnał dla szarych obywateli tego państwa jak zła jest sytuacja budżetu. Wielokrotnie w swoich tekstach ostrzegam przed niewypłacalnością państwa. Skutki będą katastrofalne. I nie chodzi tu o sytuację finansową. Proszę sobie wyobrazić, że w tym momencie państwo przestaje być wydolne. Brak pensji dla urzędników, dla nauczycieli, policji. Brak emerytur i rent. Ludzie wyszliby na ulice. Sytuacja wymusiłaby taką sytuację. Emeryci z braku pieniędzy, studenci z powodu zamkniętych uczelni, braku perspektyw i pieniędzy. Politycy nie zdają sobie z tego sprawy. Wiedzą że UE pomoże. Ceną tego będzie kompletne uzależnienie się od UE, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i innych międzynarodowych grup lobbingowych. Tego nikt z nas, jak sądzę, nie chce.